Program osposobljavanja - postavljač folija

Razvili smo program osposobljavanja za zanimanje postavljač folija sa Akademijom Petar Zrinski(link www.) sa željom da pružimo mogućnost svima koji se žele baviti ovim kreativnim poslom da ga rade kvalitetno i profesionalno. Po završetku se dobiva certifikat koji se upisuje u E-knjižicu, te na taj način omogućuje polazniku samostalno sudjelovanje na tržištu.